Luottamuksen merkityksestä

Hetken aikaa blogin aihetta pohdittuani päätin kirjoittaa mielestäni erittäin tärkestä asiasta, joka vaikuttaa meidän jokaisen päivättäiseen työssäonnistumiseen ja -viihtymiseen. Puhutaan siis luottamuksesta. Inspiraation lähteenä toimi Oiman pelikirja (1).

Itseohjautuvassa organisaatiossa luottamus ja rehellisyys muodostavat tärkeän perustan koko työyhteisölle. Ilman näitä olisi mahdotonta edes luopua vanhoista rakenteista ja toimintamalleista. Jokaisen täytyy voida luottaa siihen, että myös muut toimivat yhteisten sääntöjen mukaan. Jos luottamus alkaa rakoilla, itseohjautuvuuden perusta katoaa. Itseohjautuvuus vaatiikin kurinalaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Luottamus ihmisiin johtaa siihen, että johtamista voidaan hajauttaa ja vastuun ottaminen ja saaminen tuottaa hyviä tuloksia.

Kuulostaa järkevältä, eikö? Miksi sitten useilla meistä on kuitenkin kokemusta työkulttuurista, missä ihmisiin ei oikein luoteta – tai ainakaan se ei aina siltä tunnu? Miksi on vaikeaa hyväksyä sitä, että aikuinen ihminen osaa tehdä fiksuja päätöksiä ja kantaa vastuun tekemisestään (2). Kun se kerran onnistuu kotiarjessakin, niin miksi ei töissä? Esimerkkejä riittää: miksi ihmeessä pitäisi saada lupa, jos esim. haluaa pitää vapaata? Eikö voisi vain luottaa siihen, että ihminen itse kykenee parhaiten arvioimaan, koska on sopiva aika pitää lomaa ja koska ei? Tai halutessaan voisi tehdä vaikka lyhennettyä työviikkoa, jos se tukee omaa elämäntilannetta. Ja niin edelleen. Eikö tässä ole kyse luottamuksesta – tai sen puutteesta?

Mitä sitten tarvitaan luottamuksen ilmapiirin luomiseksi? Yleensä ihmiset toimivat luottamuksen arvoisesti, kun heille antaa siihen mahdollisuuden. Meillä Oimalla rohkaistaan aina sanomaan reilusti ja suoraan, mitä itse kukin ajattelee. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun huomaa jonkun asian menevän väärään suuntaan tai huomaa epäkohdan yleisessä tai yksittäisen henkilön toiminnassa. Ääneen sanominen on tärkeää silloikin, kun se saattaa olla epäsuosittu mielipide. On tärkeää, ettei suunsa avannutta tuomita. Tällainen toiminta vaati paljon rohkeutta ja sitä Oimalla arvostetaan – onhan rohkeus yksi arvoistamme.

On tärkeää, ettei myöskään virheiden ja mokien tekemisestä koskaan tuomita ketään. Mokien ja virheiden esiin tuominen on tärkeää, jotta niistä voidaan oppia yhdessä. Virheen tai mokan piilottaminen toisilta tai toisen syyttely omista mokista on Oimalla kielletty. Muuten meillä ei olisi mahdollisuutta oppia niistä koskaan. On myös tärkeää toimia suoraselkäisesti ja rehellisesti kaikkia kohtaan.

Toimiva palautekulttuuri on hyvä tapa lisätä luottamusta. Jos joku oimalainen huomauttaa epäkohdasta tai virheellisestä toiminnasta, siihen suhtaudutaan positiivisesti ja rakentavasti. Voimme siis luottaa siihen, että palautteen antaja haluaa kaikkien yhteistä hyvää. Joskus palautteeseen voi johtaa väärinkäsitys, jonka pystyy oikaisemaan rakentavassa keskustelussa. Jokaisella oimalaisella on mokien esiintuomisen lisäksi velvollisuus tuoda esiin, jos huomaa toisen oimalaisen tekevän jonkun asian hyvin. Tämä ruokkii kehittymistä kahdesta suunnasta. Kun opimme mokistamme, poisopimme huonoista tavoista tai rakenteista ja opimme toistamaan hyviä asioita tuomalla onnistumiset kaikkien tietoisuuteen!

Itsensä johtaminen on yksi työelämän tärkeimmistä taidoista (3). Erityisen tärkeässä roolissa se on Oiman kaltaisessa itseohjautuvassa organisaatiossa. On tärkeää, että jokainen lupaa vain sen, minkä voi pitää ja tekee sen, minkä lupaa. Jokaisen tulee myös osata kertoa avoimesti, jos tarvitsee apua, eikä tulisi polttaa itseään loppuun. Pandemia ”pakotti” monen organisaation luottamaan ihmisiin ja heidän kykyynsä ohjata omaa työtään. Tämä ei silti tarkoita, että siirtyminen itseohjautuvaan organisaatioon olisi helppoa tai että siihen voisi siirtyä sormia napsauttamalla. Itseohjautuvuus vaatii luottamusta ja luottamus läpinäkyvyyttä niin työltä, prosesseilta kuin yksilöiltäkin.

Miten itse koet luottamuksen merkityksen työyhteisössäsi? Mikä lisää tai heikentää luottamusta?

 

 

Lähteet:

1. Oiman pelikirja: Luottamus ja Rehellisyys

2. https://www.valtiolla.fi/ota-harppaus-epaluulosta-luottamukseen/

3. WEF: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/

Lue myös

Oima kehittää kotona tuotettavan hoivan hallintaa aiempaa vahvemmin osana Vismaa

02.12.2021

Oiman vahva panostus kotona tuotettavien hoivapalvelujen työnhallintaan jatkuu entistä leveämmin hartioin osana Vismaa. Pohjois-Euroopan suurimpana ohjelmistotalona Visma tarjoaa Oimalle erinomaiset mahdollisuudet pyrkiä kohti tavoitettaan halutuimpana hoivatyön hallinnan kumppanina. Oima jatkaa Visma-perheessä täysin itsenäisenä yhtiönä. Kaikki tutut oimalaiset palvelevat sinua siis jatkossakin. Oiman ratkaisut, jotka helpottavat henkilökohtaista apua tarvitsevien sekä perhe- ja omaishoitajien arkea, saavat nyt […]

Lue lisää

Pohteen alueen omaishoitajat ja sijaiset: 
tervetuloa Oima haltuun - koulutukseen!

28.04.2023

Tervetuloa Pohteen ja Oiman järjestämään Oima haltuun – koulutukseen oppimaan Oima-palvelun ketteräksi käyttäjäksi! – Koulutusta tarjotaan niille omaishoitajille ja sijaisille, joilla on käytössään tietokone, tabletti tai älypuhelin, jolla on mahdollista käyttää Oima-palvelua – Koulutus on rakennettu teidän tarpeiden lähtökohdista – haluamme olla tukemassa arvokasta työtänne – Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena ja virtuaalikoulutuksena – Koulutuksen jälkeen saat […]

Lue lisää

Oima-palvelun saavutettavuustestaus

17.08.2021

Oima suoritti kattavan saavutettavuustestauksen palveluunsa kesäkuun lopulla. Saavutettavuustestauksen tarkoituksena oli löytää palvelustamme kohtia jotka toimivat vajavaisesti tai eivät ollenkaan ruudunlukijoiden kanssa tai joiden käyttö on ainoastaan näppäimistöllä käytettäessä heikkoa.

Lue lisää