1. Yleistä

Oima Oy on SaaS-tuotteita tarjoava yritys, joka on osa Visma-konsernia. Oiman sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Oima Oy (jäljempänä “Oima”). Oiman avulla Asiakas (hyvinvointialue, yritys tai julkisrahoitteinen kolmannen sektorin toimija) voi hoitaa henkilökohtaisen avun työnhallintaa ja sijaismaksajavelvoitteet sekä omais- ja perhehoidon palkkionmaksua ja toimeksiantosuhteen hallintaa.

Oiman loppukäyttäjän on käyttäessään Oiman palvelua hyväksyttävä nämä ehdot. Käyttäjällä tarkoitetaan omaishoitajaa, perhehoitajaa, henkilökohtaisen avun työntekijää, henkilökohtaisen avun työnantajaa, Asiakkaan työntekijää ja muuta Oiman palvelua käyttävää tahoa (jäljempänä “Käyttäjä”).

Näitä käyttöehtoja sovelletaan silloin, kun Oima ja Asiakas eivät ole asiasta muuta sopineet ja silloin, kun Oiman Käyttäjä käyttää Oiman palvelua.

2. Osapuolten ja käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

Käyttäjä vastaa Oiman palveluun toimittamistaan tiedoista itse. Käyttäjä vastaa omien kirjautumis- ja salasanatietojensa huolellisesta säilyttämisestä ja käytöstä. Käyttäjän tulee tunnistautua vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jos Oiman palvelu vaatii tunnistautumista.

Oima ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oima eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. 

Oimalla on oikeus muuttaa ja kehittää palvelun sisältöä, ominaisuuksia, toimintaa  ja näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Oima ei vastaa palvelun mahdollisista käyttökatkoista huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista käyttökatkoista. 

3. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan luettuna immateriaalioikeudet, Oiman palveluun, tehtyihin muutoksiin, uusiin versioihin, päivityksiin ja suoritetun työntuloksiin kuuluvat Oimalle tai sen lisenssinantajille. Edellä mainittuihin kuuluvat muun muassa palveluihin liittyvä dokumentaatio, materiaali, kuten käyttöoppaat, määritys- ja käyttöselosteet, tietosisällön muotoilu ja rakenteet sekä muu vastaava aineisto.

Kaikki Oiman palvelussa, Internet-sivuilla, viestinnässä tai muualla Oiman tuotteessa mainitut tai Palvelun yhteydessä mainitut tekijänoikeudet, tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet ja logot kuuluvat Oimalle.

4. Henkilötietojesi käsittely ja jakaminen

Palvelun toteuttamiseksi Oima käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Oima voi lähettää Käyttäjälle Palvelun käyttöön, toimivuuteen ja poikkeuksiin liittyviä palveluviestejä. 

Oima ei käytä vahvan tunnistautumisen tietoja muuhun tarkoitukseen kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä Finanssivalvonnan asettamien velvoitteiden täyttämiseen.

Visma-konsernin sisällä

Oima on osa Visma-konsernia, joka koostuu monista eri tytäryhtiöistä. Vismalle on tärkeää, että tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen kokonaiskokemuksen. Yleiskuvan ja oivalluksen ylläpitämiseksi Visma voi jakaa henkilötietojasi Visma-konserniin kuuluvien yritysten kesken.

Oima voi myös jakaa henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

Oiman ja Visman käyttäjäyhteisöt
Jos kirjoitat viestin, kommentoit tai teet vastaavaa Oiman tai Visman käyttäjäyhteisöihin tai muihin Visma-sivustojen foorumeihin, kuka tahansa, jolla on pääsy tällaisiin foorumeihin, voi lukea ja käyttää näitä tietoja. Oima tai Visma ei ole vastuussa mistään tällaisilla foorumeilla tai Visma-sivustoilla lähettämistäsi tiedoista.

Liikekumppanit
Oima voi jakaa henkilötietojasi kumppaneidensa kanssa, jos se on laillista liiketoiminnan näkökulmasta, henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista.

Viranomaiset
Poliisi ja muut viranomaiset voivat pyytää pääsyä henkilötietoihin Oimalta. Näissä tapauksissa Oima luovuttaa tiedot vain, jos siihen on oikeuden määräys tms.

5. Riitojen ratkaiseminen

Oiman palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Siltä osin kuin erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa ratkaistua eikä osapuolten välillä ole muuta sovittu, riita ratkaistaan Oiman kotipaikan käräjäoikeudessa.