Oima pähkinänkuoressa

Oima on kymmenvuotias teknologiayritys, jonka tehtävänä on helpottaa hoiva-alan työ- ja toimeksiantosuhteiden hallintaa ja palkanhallintoa sekä vähentää ylimääräistä työtä. Erityisen hyviä olemme kotiinvietävien palveluiden sopimussuhteiden hallinnassa. Suurin osa suomalaisten henkilökohtaisen avun työnantajamallilla järjestettyjen työsuhteiden palkoista maksetaan Oiman palvelun kautta helposti, varmasti ja nopeasti. Lisäksi palvelumme helpottaa perhehoidon ja omaishoidon toimeksiantosuhteen palkkionmaksua ja muuta hallintaa.

SuoraTyö ennen Oimaa

SuoraTyö perustettiin 2011 helpottamaan suomalaisten työsuhteiden palkanmaksua ja poistamaan kynnyksiä työllistämisestä. SuoraTyö keskittyi erityisesti kotitalouksien ja mikroyrittäjien työsuhteiden hallinnan helpottamiseen. Pienet yritykset ja kotitaloudet löysivät SuoraTyön helppouden ja huomasivat sen lisäävän tehokkuutta omassa tekemisessään. Vuonna 2017 SuoraTyö laajensi asiantuntija-alaansa henkilökohtaisen alan työsuhteisiin ja alkoi kehittää henkilökohtaisen avun työsuhteiden hallinnan palvelua.

TEAL

Keväällä 2020 SuoraTyössä heräsimme siihen, että toimintatapamme tarvitsee muutosta. Olimme keskittyneet perinteisiin malleihin, hierarkioihin ja totuttuihin toimintatapoihin. Kertaheitolla vaihdoimme organisaatiomalliamme TEALiksi, jossa pyritään jättämään perinteiset mallit taakse ja keskittymään itseohjautuvaan toimintamalliin, jossa jokainen on oman itsensä pomo ja kuka tahansa voi tehdä päätöksiä, jotka koskevat itseä. Omanlaisemme toimintamallimme kehitys on jatkunut tähän päivään asti ja jatkuu edelleen, mutta kehitystä on saatu valtavasti vuodesta 2020. Lue lisää Oiman toimintamallista.

SuoraTyöstä Oimaksi

Uuden toimintamallin myötä koimme myös, että brändimme ja nimemme tarvitsee päivitystä. Koska SuoraTyö oli yrityksenä muuttunut, myös ulkoinen olemuksemme kaipasi muutosta. SuoraTyö ei enää kuvannut sitä kokonaisuutta, joksi se oli muotoutunut vuosien aikana. Palkanmaksuun tarkoitettu palvelu oli kehittynyt laaja-alaiseksi hoiva-alan työnhallinnan palveluksi, joka helpotti ihmisten elämää myös muutoin kuin työllistämisen osalta.

Oima liittyi Visma-perheeseen

Syksyllä 2021 Oima liittyi Visma-perheeseen. Visma tarjoaa Oimalle entistä leveämpiä hartioita kehittää parasta työn- ja toimeksiantosuhteiden hallinnan alustaa henkilökohtaisille avustajille sekä perhe- ja omaishoitajille. Oiman palvelu helpottaa monien vaikeassa asemassa olevien elämää huomattavasti, ja osana Vismaa koimme, että voimme entistä paremmin tehdä töitä paremman työelämän ja kotona tuotettavan hoidon työn- ja toimeksiantosuhteiden hallinnan eteen.

Tulevaisuuden visiomme

Tulevaisuudessa haluamme kehittää palvelua, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla sekä henkilökohtaisen avun työnantajia ja työntekijöitä sekä perhe- ja omaishoitajia. Haluamme myös, että Oiman palvelu on helppokäyttöinen ja tehokas kunnissa ja hyvinvointialueilla ja mahdollistaa ajankäytön siirtämisen asioihin, joita teknologia ei voi hoitaa: ihmisten kohtaamiseen. Tarkoituksenamme on mahdollistaa se, että käyttäjäystävällisen palvelumme avulla säästetään aikaa, resursseja ja turhaa työtä.

Oimalaiset

Oimalaiset kertovat, että heidän mielestään Oimalla tehty työ on merkityksellistä. Oimassa tärkeä arvo on työn ilo. Lue lisää Oimassa työskentelystä.