Tietosuoja Oimassa

Oima tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden helpottaa työnsuhteen ja toimeksiantosuhteen hallintaa helpommaksi, nopeammaksi ja tehokkaammaksi, mutta tämä edellyttää tietojen jakamista Oiman kanssa. Oimalle on erittäin tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa meihin tietojen luottamuksellisessa ja turvallisessa käsittelyssä. Oima noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämän tietosuojaselosteen päivittämisestä ilmoitetaan Oima-palvelussa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Oima käsittelee henkilötietoja ja mitä asioita asiakkaamme voivat huomioida henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Oima toimii sekä henkilötietojen käsittelijänä että omien rekistereidensä osalta rekisterinpitäjänä.

Oima käyttää henkilötietojen käsittelijänä alikäsittelijöitä. Alikäsittelijöistä voit lukea lisää tästä.

Oima on osa Visma-konsernia. Visma-konsernin yleiset tietosuojaohjeistukset koskevat kaikkia Visma-yhtiöitä. Lisää Visman tietosuojakäytännöistä voit lukea Visman tietosuojaselosteesta: https://www.visma.com/privacy-statement/finland

Oima on sopinut asiakkaidensa kanssa henkilötietojen käsittelystä. Jos olet omais- tai perhehoitaja, henkilökohtaisen avun työntekijä tai työnantaja, tällöin rekisterinpitäjänä on hyvinvointialue tai muu organisaatio, joka vastaa palkan- tai palkkionmaksustasi.

Kuinka henkilötiedot kerätään?

Oima saa käsittelemänsä henkilötiedot suoraan asiakkaaltaan, eli hyvinvointialueelta tai muulta palkan- tai palkkionmaksusta vastaavalta organisaatiolta.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Oiman palvelun sisältö liittyy henkilökohtaisen avun työsuhteen hallintaan ja palkanmaksuun sekä omais- ja perhehoitajien toimeksiantosuhteen hallintaan ja palkkionmaksuun. Oima käsittelee henkilötietoja palvelun ja palkanmaksun mahdollistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet tietojensa hallintaan. Lisätietoa oikeuksistasi ja tietojesi hallinnasta saat tietosuojavaltuutetun internet-sivulta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot.

Rekisteröidyn käyttäessä oikeuksiaan rekisteröity ottaa yhteyttä suoraan rekisterinpitäjään, eli hyvinvointialueeseen tai muuhun organisaatioon. Oima henkilötietojen käsittelijänä avustaa rekisterinpitäjää velvoitteidensa täyttämisessä.

Oima Oy toimii rekisterinpitäjänä useiden rekistereiden osalta. Rekisterissä olevalla henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet rekisterissä olevien tietojen osalta. Jos haluat käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä Oiman tietosuoja-asioista vastaavaan asiantuntijaan iina.palonen@oima.fi. Oiman rekisterinpitäjänä toteuttamat käsittelytoimet perustuvat henkilön antamaan suostumukseen, rekisterinpitäjän sopimuksen toteuttamiseen ja oikeutettuun etuun.

Tiedot rekisterinpitäjästä:
Oima Oy
Y-tunnus: 2402870-2
Osoite: Kasarmintie 15, 90130
Sähköposti: info@oima.fi
Puhelin: 040 192 4200

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen tietojaan ja jos käsittelee, oikeus saada henkilötietonsa tarkastettua. Tiedot voidaan antaa sähköisesti. Rekisteröity voi vaatia virheellisten tietojen oikaisua, tietojen poistamista, tietyissä tilanteissa tietojen käsittelyn rajoittamista ja peruuttaa antamansa suostumus.

Asiakasrekisteri

Oima Oy käsittelee henkilötietoja tarjotessaan palveluitaan asiakkaille. Henkilötietoja käsitellään muun muassa asiakaspalvelun, laskutuksen sekä myyntipalveluiden yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan vuoden kuluessa asiakkuuden päättymisestä.

Jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, tallennamme järjestelmiimme asiakassuhteen hallintaan ja palvelun tarjoamiseen tarvittavia tietoja. Näihin tietoihin kuuluvat:

  • yhteystiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
  • henkilön rooli organisaatiossa.
  • asiakastyytyväisyyden keräämiseen liittyvät tiedot
  • asiakaspalveluun liittyvät yhteydenotot ja muut yhteydenotot

Työnhakijoiden tietojen käsittely

Oima Oy:n työnhakijarekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat yksinomaan hakijan itsensä sinne tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin. Oima ei hanki tietoja mistään muualta kuin hakijan itse antamista hakemuksista, ansioluetteloista, yhteydenotoista ja muista tiedoista.

Oima käyttää rekrytointiprosesseissaan Talentadoren rekrytointipalvelua. Talentadoren tietosuojakäytännöistä lisätietoa löydät Talentadoren tietosuojaselosteesta: https://talentadore.com/fi/tietosuojaOima Oy voi jakaa työnhakijatietoja myös muille Visma-yhtiöille. Talentadoren järjestemä poistaa hakijoiden tiedot automaattisesti kahden vuoden sisällä. 

Lokitiedot

Oiman käytöstä syntyy lokitietoja. Loki tarkoittaa tallennetta tapahtumista ja tapahtumien aiheuttajista. Oima toimii rekisterinpitäjänä lokitietojen osalta.

Käyttölokiin tallennettavia henkilötietoja ovat

  • Käyttäjä-ID
  • IP-osoite.

Käyttölokiin tallennettuja tietoja säilötään asiakkuuden loppuun asti.

Tekniseen lokiin tallennettavia henkilötietoja ovat

  • IP-osoite

Tekniseen lokiin tallennettavia tietoja säilötään yhden vuoden ajan tallentamisesta.

Oima voi luovuttaa lokitietoja eteenpäin asiakkailleen tai viranomaisille.

Evästeet ovat pieniä merkkijonoina muodostuvia tekstitiedostoja, jotka sivuston ylläpitäjä tai kolmas osapuoli voi lähettää laitteeseen. Oiman palvelu käyttää evästeitä paremman palvelun mahdollistamiseksi. Jotta Oiman palvelu voi käyttää evästeitä, käyttäjän tulee hyväksyä evästeiden käyttäminen. Voit muuttaa evästeasetuksia myös hyväksynnän jälkeen tai kieltää evästeiden käytön yleisellä tasolla estääksesi evästeiden vastaanottamisen kokonaan. Kolmannen osapuolen evästeet löydät alla olevasta taulukosta.

Evästeen toimittaja Evästeen käyttötarkoitus Lisätietoa
Freshdesk Chat-palvelu järjestelmän sisällä Freshdesk Cookies
Beamer Tiedotteet Cookies
Snowplow Analytiikka Cookies

Oima.fi-sivusto ei käytä evästeitä.

Tietosuojayhteydenotot

Mikäli epäilet tietosuojaongelmaa Oimaan tai Oiman palveluihin liittyen, ota yhteyttä Oiman asiakaspalveluun info@oima.fi.

Kiireisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä Oiman tietosuoja-asioista vastaavaan asiantuntijaan Iina Paloseen, iina.palonen@oima.fi tai +358404179453.

Päivitetty 17.2.2024