Oima-palvelun saavutettavuustestaus

Oima suoritti kattavan saavutettavuustestauksen palveluunsa kesäkuun lopulla. Saavutettavuustestauksen tarkoituksena oli löytää palvelustamme kohtia jotka toimivat vajavaisesti tai eivät ollenkaan ruudunlukijoiden kanssa tai joiden käyttö on ainoastaan näppäimistöä käytettäessä heikkoa.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista suhtautumista verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin. Tarkoituksena on tehdä verkkopalveluista helppokäyttöisiä jolloin kuka tahansa kykenee itsenäisesti käyttämään palveluita eri asteisista rajoitteista huolimatta. Tyypillisiä rajoitteita ovat muun muassa näkö- ja kuulovaikeudet.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Verkkosivustojen käyttäjistä 15% on saavutettavuuden piirissä. Saavutettavuudesta hyötyvät kuitenkin kaikki käyttäjät.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 1 luvun 1 §:

“Tämän lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.”

Laissa saavutettavuudella tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava digitaalisten palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. 

Kuinka saavutettavuutta voidaan parantaa?

Näkövammaisille (esim. heikkonäköisyys, värisokeus tai ikänäkö) saavutettava verkkopalvelu tarkoittaa visuaalisesti selkeää käyttöliittymää jota voidaan “lukea” myös ruudunlukijoilla.

Visuaaliseen selkeyteen päästään vahvoilla kontrasteilla, yksinkertaisilla näkymillä ja käyttämällä semanttista rakennetta sivulla, jolloin ruudunlukijat ymmärtävät mitä eri elementit tarkoittavat ja mitä niillä voi tehdä.

Täysin sokeille sivuston semanttinen rakenne on tärkeää koska tällöin ruudunlukijat voivat lukea sivustoa loogisessa järjestyksessä ja eri osioiden välillä hyppiminen on helpompaa. 

Värisokeiden kohdalla on vältettävä ainoastaan värien käyttämistä viestinnässä, kuten oikean ja väärän merkkaamista vihreällä ja punaisella tai linkkien näyttämistä ainoastaan sinisellä. Linkit on parempi näyttää alleviivattuina jolloin käytettävällä värillä ei ole niin paljon väliä.

Kuulovammaiset hyötyvät helppotajuisesta tekstistä ja termistöstä ja lukihäiriöiset lyhyistä tekstikappaleista joissa käytetty kirjasinlaji ja -väli on luettava.

Motorisista häiriöistä kärsiville palvelun eri toimintojen, esim. nappien on hyvä olla tarpeeksi suuria jotta niihin osuu helpommin.

Saavutettavuus tarkoittaa siis eri asioista eri kohderyhmille. Vaikka palvelua käyttävä ei olisikaan millään tavoin rajoitteinen auttaa saavutettavuuden kehittäminen heitäkin: palvelu on selkeä ja helppo käyttää.

Saavutettavuustestaus

Testaus suoritettiin Proven Expertise Oy:n toimesta WCAG 2.1 -standardia vasten, joka sisältää laajan listan suosituksia, joilla huomioidaan erityyppiset rajoitteet. WCAG 2.1:n mukaisesti palvelun on oltava:

 • Havaittava
  Sisällön tulee esittää havaittavalla tavalla.
 • Hallittava
  Käyttöliittymän ja navigoinnin on oltava hallittavia, esim. näppäimistöllä.
 • Ymmärrettävä
  Sisällön ja käyttöliittymän on oltava helposti ymmärrettäviä.
 • Toimintavarma
  Erilaiset asiakasohjelmat voivat luotettavasti tulkita sisältöä.

Ruudunlukuohjelmina käytettiin NVDA:ta sekä Jaws:ia. Samalla tarkkailtiin myös muita selkeitä saavutettavuusvirheitä palvelussa eri saavutettavuustyökaluilla.

Testin tuloksena saimme saavutettavuusselosteen, josta käy ilmi millaisia ja minkä tasoisia saavutettavuusesteitä palvelussa vielä on. Selosteessa kerromme myös mihin saavutettavuusparannuksiin keskitymme seuraavaksi ja mitä parannuksia olemme viime aikoina tehneet.

Saavutettavuus ja Oima

Palvelumme saavutettavuuden parantaminen on tärkeää työtä joka hyödyttää kaikkia palvelumme käyttäjiä laitteesta ja rajoitteista riippumatta. Toivomme teiltä kärsivällisyyttä kohdatessanne saavutettavuusongelman palvelussamme mutta myös matalaa kynnystä ilmoittaa siitä meille.

Lisätietoja saavutettavuusongelmien ilmoittamisesta saavutettavuusselosteessamme.

Lue myös

Oimalla töissä

15.07.2021

Kysyimme oimalaisilta, miksi he haluavat olla juuri Oimalla töissä. Vastauksissa korostui erityisesti Oimassa tehtävän työn merkityksellisyys, hyvä työympäristö ja innostava työkulttuuri. Oimassa työskentely on sopivan haastavaa ja yhteistyö on vahvaa.   Mikko kertoo: “Oimalla pääsee tekemään oikeasti merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa suoraan asiakkaan jokapäiväiseen elämään. Työ ei ole ns. Liukuhihnatyötä, jossa saat tehtävän eteesi, teet sen ja siirryt seuraavaan, vaan sinulla on mahdollisuus oikeasti kuulla ja nähdä työsi vaikutus asiakkaille. […]

Lue lisää

Oima kehittää kotona tuotettavan hoivan hallintaa aiempaa vahvemmin osana Vismaa

02.12.2021

Oiman vahva panostus kotona tuotettavien hoivapalvelujen työnhallintaan jatkuu entistä leveämmin hartioin osana Vismaa. Pohjois-Euroopan suurimpana ohjelmistotalona Visma tarjoaa Oimalle erinomaiset mahdollisuudet pyrkiä kohti tavoitettaan halutuimpana hoivatyön hallinnan kumppanina. Oima jatkaa Visma-perheessä täysin itsenäisenä yhtiönä. Kaikki tutut oimalaiset palvelevat sinua siis jatkossakin. Oiman ratkaisut, jotka helpottavat henkilökohtaista apua tarvitsevien sekä perhe- ja omaishoitajien arkea, saavat nyt […]

Lue lisää

Oima laajentaa palvelutuotannon tarjoamista

23.06.2022

Oima tekee työnhallintaohjelmistoa SaaS-palveluna henkilökohtaisen avun ja omais- ja perhehoidon tarpeisiin. Lähes kolmen vuoden ajan Oima on tehnyt palkanlaskentaa huolehtien kuukausittain kahden alueen henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennasta. Itse tuntien kirjaamisen lisäksi hoidamme palkanlaskentaan liittyvän asiakaspalvelun. Asiakkaidemme toiveesta olemme nyt päättäneet laajentaa tätä toimintaa. Oima avaa palkan- ja palkkionlaskentaan erikoistuneen erillisyksikön kesän 2022 aikana. Tavoitteenamme on vapauttaa […]

Lue lisää