Oima-palvelun saavutettavuustestaus

Oima suoritti kattavan saavutettavuustestauksen palveluunsa kesäkuun lopulla. Saavutettavuustestauksen tarkoituksena oli löytää palvelustamme kohtia jotka toimivat vajavaisesti tai eivät ollenkaan ruudunlukijoiden kanssa tai joiden käyttö on ainoastaan näppäimistöä käytettäessä heikkoa.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista suhtautumista verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin. Tarkoituksena on tehdä verkkopalveluista helppokäyttöisiä jolloin kuka tahansa kykenee itsenäisesti käyttämään palveluita eri asteisista rajoitteista huolimatta. Tyypillisiä rajoitteita ovat muun muassa näkö- ja kuulovaikeudet.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Verkkosivustojen käyttäjistä 15% on saavutettavuuden piirissä. Saavutettavuudesta hyötyvät kuitenkin kaikki käyttäjät.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 1 luvun 1 §:

“Tämän lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.”

Laissa saavutettavuudella tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava digitaalisten palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. 

Kuinka saavutettavuutta voidaan parantaa?

Näkövammaisille (esim. heikkonäköisyys, värisokeus tai ikänäkö) saavutettava verkkopalvelu tarkoittaa visuaalisesti selkeää käyttöliittymää jota voidaan “lukea” myös ruudunlukijoilla.

Visuaaliseen selkeyteen päästään vahvoilla kontrasteilla, yksinkertaisilla näkymillä ja käyttämällä semanttista rakennetta sivulla, jolloin ruudunlukijat ymmärtävät mitä eri elementit tarkoittavat ja mitä niillä voi tehdä.

Täysin sokeille sivuston semanttinen rakenne on tärkeää koska tällöin ruudunlukijat voivat lukea sivustoa loogisessa järjestyksessä ja eri osioiden välillä hyppiminen on helpompaa. 

Värisokeiden kohdalla on vältettävä ainoastaan värien käyttämistä viestinnässä, kuten oikean ja väärän merkkaamista vihreällä ja punaisella tai linkkien näyttämistä ainoastaan sinisellä. Linkit on parempi näyttää alleviivattuina jolloin käytettävällä värillä ei ole niin paljon väliä.

Kuulovammaiset hyötyvät helppotajuisesta tekstistä ja termistöstä ja lukihäiriöiset lyhyistä tekstikappaleista joissa käytetty kirjasinlaji ja -väli on luettava.

Motorisista häiriöistä kärsiville palvelun eri toimintojen, esim. nappien on hyvä olla tarpeeksi suuria jotta niihin osuu helpommin.

Saavutettavuus tarkoittaa siis eri asioista eri kohderyhmille. Vaikka palvelua käyttävä ei olisikaan millään tavoin rajoitteinen auttaa saavutettavuuden kehittäminen heitäkin: palvelu on selkeä ja helppo käyttää.

Saavutettavuustestaus

Testaus suoritettiin Proven Expertise Oy:n toimesta WCAG 2.1 -standardia vasten, joka sisältää laajan listan suosituksia, joilla huomioidaan erityyppiset rajoitteet. WCAG 2.1:n mukaisesti palvelun on oltava:

 • Havaittava
  Sisällön tulee esittää havaittavalla tavalla.
 • Hallittava
  Käyttöliittymän ja navigoinnin on oltava hallittavia, esim. näppäimistöllä.
 • Ymmärrettävä
  Sisällön ja käyttöliittymän on oltava helposti ymmärrettäviä.
 • Toimintavarma
  Erilaiset asiakasohjelmat voivat luotettavasti tulkita sisältöä.

Ruudunlukuohjelmina käytettiin NVDA:ta sekä Jaws:ia. Samalla tarkkailtiin myös muita selkeitä saavutettavuusvirheitä palvelussa eri saavutettavuustyökaluilla.

Testin tuloksena saimme saavutettavuusselosteen, josta käy ilmi millaisia ja minkä tasoisia saavutettavuusesteitä palvelussa vielä on. Selosteessa kerromme myös mihin saavutettavuusparannuksiin keskitymme seuraavaksi ja mitä parannuksia olemme viime aikoina tehneet.

Saavutettavuus ja Oima

Palvelumme saavutettavuuden parantaminen on tärkeää työtä joka hyödyttää kaikkia palvelumme käyttäjiä laitteesta ja rajoitteista riippumatta. Toivomme teiltä kärsivällisyyttä kohdatessanne saavutettavuusongelman palvelussamme mutta myös matalaa kynnystä ilmoittaa siitä meille.

Lisätietoja saavutettavuusongelmien ilmoittamisesta saavutettavuusselosteessamme.

Lue myös

Oiman palvelu kotitalouksille ja mikroyrityksille päättyy vuoden lopussa

Oiman palvelu kotitalouksille ja mikroyrityksille päättyy vuoden lopussa

08.06.2021

Tänä vuonna Oima täytti 10 vuotta. Silloinen SuoraTyö perustettiin ratkaisemaan työn teettämisen haasteita ja helpottamaan erilaisia työn tekemisen ja teettämisen haasteita. Tavoitteeksi tuli matalan kynnyksen työllistämisen edistäminen laajemmin myös satunnaisesti työllistävillä työnantajalla. Nämä työnantajat ovat vuosien varrella maksaneet tuhansia palkkoja Oiman palvelun kautta. Automatisoitu palkanmaksumenetelmä onkin auttanut monenlaisia pieniä työnantajia työllistämisessä. Kuitenkin Oiman toiminta on […]

Lue lisää

Oiman palvelu sijaismaksamiseen uudistuksessa mukana

29.06.2020

Alkukesän vaihtuessa keskikesäksi myös aiemmin tuttu SuoraTyö sai uuden ilmeen ja muuttui Oimaksi. Uudella ilmeellämme halusimme tuoda esille palvelumme ainutlaatuisia puolia, työnhallinnan automatisoinnin vapautta lisääviä mahdollisuuksia ja kokonaisuuden helppoutta.   Muutoksista huolimatta on korostettava, että emme ole luopumassa Oiman palvelun sijaismaksajaominaisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Haluamme ehdottomasti jatkaa sijaismaksamisen kehittämistä vielä pidemmälle, erityisesti asiakkaidemme toiveita kuunnellen. Tavoitteenamme on vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja haasteisiin entistä paremmin.  […]

Lue lisää

Oima säästää merkittävästi hyvinvointialueiden työaikaa

19.01.2023

Hyvinvointialueiden käynnistyessä myös henkilökohtaisen avun sekä omais- ja perhehoidon järjestämisessä tapahtui mittava muutos. Manuaalisen työn vähentämiseksi merkittävästi, kotona tehtävän hoivan työsuhteiden hallintaa siirrettiin monella hyvinvointialueella Oiman kehittämään toiminnanohjausjärjestelmään.  Henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnointi on ollut vuodesta 2015 Oiman tärkein toimiala, viimeisen vuoden kuluessa omais- ja perhehoidossa puolet hyvinvointialueista siirtyi käyttämään Oima-palvelua. Tämä nelinkertaisti palvelun käyttäjämäärän.  Oiman järjestelmällä hoitajat pääsevät […]

Lue lisää