Ajankohtaista

Asiakkailta saatujen toiveiden mukaisesti muutamme Kaakkois-Suomen henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun kuun 15. ja viimeiseen päivään 01.01.2021 alkaen.

Aiemmin kaksi kertaa kuussa maksettavan palkan maksupäivät ovat olleet kuun 15. ja 27. päivä.

Tämä muutos hyödyttää teitä monella tavalla:

  • Palkanmaksupäivät ovat valtakunnallisempia ja noudattavat Hetan linjaa
  • Palkanmaksupäivät ja maksuvälit ovat säännöllisempiä
  • Kuun viimeisen maksupäivän listat saavat lisää aikaa toimitukselle. Erityisesti postin kautta saapuvat tuntilistat voidaan ottaa huomioon entistä paremmin

Kerran kuukaudessa maksettava palkka maksetaan edelleen seuraavan kuun 15. päivä Heta-Liiton työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkajakson 01.-15.12.2020 maksupäivä on 23.12.2020.

Palkanmaksukalenteri 2021 (PDF)

Ystävällisin terveisin
Oiman palkanlaskennan väki

1.4.2020 alkaen kaikilla Heta-Liiton työehtosopimusta noudattavilla työsopimuksilla on mahdollisuus ottaa käyttöön ylityökorvauksesta poikkeaminen. Ylityökorvauksesta poikkeamisesta edellyttää erikseen tehtyä kirjallista ylityösopimusta työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.

Ylityösopimuksesta tulee toimittaa erillinen dokumentti palkanlaskentaan. Ilman ylityösopimusta työvuorot merkitään edelleen normaalisti. Työnantajan on rekisteröitävä Heta-liiton nettisivulla tieto, että hänellä on käytössä ylityösopimus tai -sopimuksia. Työnantajan on ilmoitettava ylityösopimuksen voimassaoloon liittyvistä muutoksista Heta-Liiton rekisteriin heti siitä tiedon saatuaan.

Mikäli työsopimuksellanne ei synny ylitöitä, ei ylityösopimusta välttämättä tarvitse laatia. Suosittelemme olemaan yhteydessä omaan sosiaalityöntekijäänne tai kunnan vammaispalveluihin ennen sopimuksen laatimista.

Asiasta tarkemmin Henkilökohtaisia avustajia koskevassa valtakunnallisessa työehtosopimuksessa 1.2.2020–30.4.2021, sivulla 22; https://heta-liitto.fi/tyoehtosopimus/
Lisätietoja ylityökokeilusta ja ylityösopimuspohja

Oima-palvelussa tallennat tuntikirjaukset helposti verkkopalveluun, jolloin ne ovat työnantajalla kuitattavana samantien.

1. Helppokäyttöisessä Oima-palvelussa kaikki tiedot ovat saatavilla ja ylläpidettävissä reaaliaikaisesti ja luotettavasti yhdestä paikasta ilman viiveitä.
Palkat menevät ajallaan maksuun eivätkä ole sidoksissa postin kulkemiseen, kun tuntilistojen lähettämisiltä postitse vältytään.

2. Työnantajalle sähköinen asiointi helpottaa työntekijän kirjaamien työtuntien hyväksymistä ja tarvittaessa työnantaja voi kirjata ne myös itse. Työnantaja voi myös tarkastella työsopimuksia ja työntekijöidensä palkkalaskelmia, sekä nähdä avustustuntiensa määrän.

3. Työntekijä hyötyy palvelusta, kun voi kirjata työtuntinsa palveluun sujuvasti ilman paperisten tuntilistojen täyttämistä ja postitusta. Työntekijä voi myös tarkastella helposti palvelusta omia palkkalaskelmia ja työsopimuksia.

Oima-palvelun saat otettua käyttöösi helposti. Tutustu ohjeisiin ja videoihin.

Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä Oima-palvelua – Kuinka toimin?

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä Oima-palvelua tai toimittaa tuntilistaa sähköpostitse, paperiset tuntilistat voi viedä EkSoten ja KymSoten vammaispalvelutoimistoihin. He lähettävät tuntilistat sähköpostitse SuoraTyölle osoitteeseen palkat@oima.fi.

Oima ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun Tulorekisteriin ohjeiden mukaan seuraavan kuukauden 5. päivä.. Tulorekisteri ilmoituksen jälkeen nämä tiedot päätyvät Verohallinnolle OmaVero-palveluun asiakkaan verotilille odottamaan rahasuoritusta. Oima maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksut aina ilmoituksen perusteella Verohallinnon asettamana eräpäivänä (12. päivä).

Jossain tilanteissa Verohallinto voi käyttää asiakkaan veronpalautuksia työnantajan sairausvakuutusmaksun kuittaamiseen, vaikka Oima tilittää sairausvakuutusmaksun täysin ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. Tämä on herättänyt runsaasti hämmennystä ja Verohallinto on julkaissut aiheesta tiedotteen ja ohjeen. Ohje kertoo miten asiakkaan tulee toimia mikäli veronpalautuksia on käytetty sairausvakuutusmaksun kuittaamiseen.

Alla Verohallinnon julkaisema ohjeistus asiasta:
Jos maksoi veronsa eräpäivänä ja veronpalautusta käytettiin veron maksuksi, oma maksu palautetaan noin viikon kuluessa, ellei maksettavana ole muita jo erääntyneitä veroja tai saman veron tulevia eriä. Tilannettaan kannattaa seurata aina OmaVerossa.
Jos kyseessä on oma-aloitteinen vero, ylimääräiseksi jäänyt oma maksu jää joko odottamaan tulevia erääntyviä veroja tai se palautetaan takaisin. Asiaan vaikuttaa OmaVerossa valittu palautusajankohta ja palautusraja. Lue lisää oma-aloitteisen veron palautuksen maksamisesta. Jos OmaVerossa on valittuna, että oma maksu jää odottamaan tulevia veroja, voit halutessaan kuitenkin hakea maksamaansa määrää takaisin.

Näin haet oman maksun palauttamista OmaVerossa.

Miten asiakas voi hakea ylimääräistä rahaa verotililtä takaisin

Tämä vastaava ongelma koskee kaikkia Verohallinnon henkilöasiakkaita, eikä se liity mitenkään Oimaan tai vammaispalvelulain mukaiseen työnantajamalliin. Verohallinnon asiakaspalvelu on ruuhkautunut ko. ongelman vuoksi.

Ote Verohallinnon etusivulta: “Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa. Jos et saanut tänään tilillesi veronpalautusta, sen maksupäivä on voinut siirtyä tai sitä on voitu käyttää esimerkiksi verojesi maksuksi. Tarkista tilanteesi OmaVerosta (katso ohje: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/veronpalautukset/veronpalautuksen-kaytto-omaverossa/). Lisää mahdollisia muita syitä löydät täältä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/veronpalautukset/miksi-en-saanut-veronpalautusta/.